Chatt

En chatt om teknik är vattenhålet för den teknikintresserade i allmänhet och för lyssnare av En podd om teknik i synnerhet. Vi har högt i tak och det är alltid liv i chatten.

Behöver du hjälp? Saknar du vår gamla livechat? Vill du ge tips om bra tjänster eller prylar? Eller kanske bara lurka lite?

Alla är välkomna!

Regler

Som medlem i En chatt om teknik så skall jag aldrig:

  • Uttrycka mig kränkande mot andra medlemmar i chatten.
  • Använda språk, nickname eller annat som kränker någons kön, könsidentitet, ursprung, religion, funktionsvariation, sexuella läggning eller ålder.
  • Använda språk, utföra handlingar eller annat som syftar på sexuellt våld eller övrigt våld.
  • Agera hotfullt eller våldsamt.

Vi, programledarna, förbehåller oss rätten att ta bort inlägg och bannlysa medlemmar som vi anser bryter mot dessa enkla regler.

Om du känner att någon har brutit mot dessa regler eller om du på något vis känner dig otrygg i chatten så tveka inte att kontakta någon av oss programledare i chatten: @jezper, @kottkrig, @magnus eller @tommie.

Chatten driftas av Discord och allt som sägs lagras på deras servrar. Det finns även bottar i chatten som lagrar data. Exempelvis för att kunna söka i chatten.